Simple Past Tense Was / Were Konu Anlatımı

Biz Türkçe'de geçmiş zamanda cümle yapmak için fiile ya ''-miş '' ya da ''-di '' ekini getiririz.

Dün okula gittim.   Annem, ziyarete gelmiş ..............cümlelerinde olduğu gibi.


İngilizce'de durum biraz farklı. Geçmiş Zaman eki olarak düzenli fiillere ''-ed '' gelir. Çoğunluğu bu şekildedir.
Ancak bazı fiiller Irrgeular yani Düzensizdir. Bunun anlamı geçmiş zaman eki olarak ''-ed '' almayıp da farklı yazılan  fiillerdir. Buraya kadar anlatıklarım için genel bakış diyebiliriz. Şahsen ben Simple Past Tense 'i iki genel aşamada incelemeyi tercih ediyorum. Aşağıdaki tablo ne demek istediğimi daha da netleştirecektir.
Evet tabloda gördüğümüz gibi Simple Past Tense'i incelemeye ilk olarak '' to be '' den başlayacağım. Bu çalışmada bu konuyu  tüm detayları ile anlatacağım. Bir sonrakinde ise ''Other Verbs ( Diğer Fiiller ) '' kısmını inceleyeceğiz inşallah.


To be ( am , is, are ) OLUMLU YAPI / AFFIRMATIVE

Önceki konularda bahsedildiği gibi '' to be '' de bir fiildir ve '' olmak '' anlamına gelmektedir. Bu fiilin geçmiş zaman  hali ise

am, is--------was
are-----------were   şeklindedir. Yani;


Yukarıdaki örnekleri incelediğimiz zaman ''am, is, are '' yerine '' was , were '' yazıldığını görmüşsünüzdür. Aklınızda basitçe kalması için  '' are '' dan sonra '' were '' gelir.  Zaten '' were '' içinde '' are '' daki '' -re '' harfleri zaten var. Yani % 50 si içinde var. :) Diğerleri ise '' was '' dır. 


İşinize yarayabilecek bir pratik bilgi olabilir. 


OLUMSUZ YAPI / NEGATIVE

Olumsuz cümle yapmak için cümledeki 2.öğeden sonra '' not '' eki getirmemiz yeterliydi. Kısa yazılış olarak da '' n't ''. Başka bir şey yapmamıza gerek yok.Dikkat ederseniz '' was / were ''den sonra sadece '' not '' eki , kısa yazılış olarak da '' n't '' yazılmıştır.


SORU YAPISI / INTERROGATIVE

Soru cümlesinde ise 1. öğe ile 2. öğenin yeri değişiyordu. Yani '' was / were '' cümle başına gelip özneyle yer değiştirecek. Geriye kalan tüm öğeler aynen yazılır.Tablomuzda etüt ettiğiniz gibi '' was / were '' cümle başına gelip, soru yaptık. Önceki derslerde bahsettiğimiz genel kurallar burada da geçerlidir. Bir kez öğrendikten sonra hiçbir zaman da olumsuz ve soru cümlesi oluşturmakta asla sıkıntı çekmezsiniz. Genel tekrar için bu kuralları yineleyelim:

* İngilizce'de bir cümleyi olumsuz yapmak için cümlede 2. öğeden sonra '' not '' eki ya da kısa yazılış olarak '' n't '' gelir.

* İngilizce'de soru cümlesi yapmak için 1. öğe ile 2. öğe yer değiştirir.CEVAP YAPISI / ANSWER FORM

Cevap verirken ise yine kuralımızdan yola çıkarak cevap veriyoruz. Yani yerleri değişen 1. ve 2. öğe tekrar eski yerlerine yazılır. Tabi ki '' Yes '' ve '' No '' ile birlikte.
Evet tablomuzda cevaplar yer almaktadır. Ancak önceki derslerde bahsettiğim ve kısmetse yeri geldikçe de hep bahsedeceğim gibi özne değişimlerine bağlı olarak cevaplardaki özneler farklı olmaktadır.

* işareti ile belirtilen 1.kısımda özneler değişmektedir. İlkinde '' you ( sen ) '' soru öznesine '' I ( ben ) '' öznesi ile cevap verilir.

* işareti ile belirtilen 2. kısımda ise '' you ( siz ) '' öznesine '' we ( biz ) '' öznesi ile cevap verilir.

Not: I ve We özneleri ile soru cümlesi teorik olarak mümkündür. Ancak pratikte hiç yok denecek kadar azdır. Kullanımları binde bir de olsa vardır.Örnekleme olması açısından yazdım sadece.

En çok dikkat edilmesi gereken özne '' you ( sen ) '' dir. Buna gerektiği kadar dikkat ederseniz sizin için çok iyi olur.


İndirme linki: http://www.slideshare.net/alikemal28/simple-past-tense-was-were