İngilizce Yol Tarifi Diyalogları

İngilizce Yol Tarifi Diyalogları


Left : Sol
on the left : solda
turn left : Sola dön
Right sağ
on the right :sağda
turn right: Sağa dön
Turn Back : Geri Dön
Up :Yukarı
Down :Aşağı
Önde : On the front.
Arkada : At the back.
İlerde : Ahead.
Go Away Street:Yol Boyunca yürü(dümdüz git)
Opposite:Karşısında
Next To:Yanında
Behind:Gerisinde


Sık kullanılan cümle kalıplarına da yer verelim;
Bu adrese gitmek istiyorum.I want to go to this address.
Çorum’a gitmek istiyorum.I want to go to Çorum.
Tren istasyonuna gitmek istiyorum.I want to go to the train station.
Tuvalet nerede?Where’s the toilet?
Otobüs durağı nerede?Where’s the bus stop?
Otel adresim budur.This is my hotel address.
Sola dönünüz.Turn left.
En kestirme yol burası.This is the shortcut.
Üçüncü caddeden sola dönünüz.Turn left at the third street.
Köprüden geçince sağa dönünüz.Walk a little, then turn right.
Sonra bir daha sorunuz.After crossing the bridge turn right.
 Sonra yeniden sorun!Later ask again.
Oraya otobüsle gidebilirsiniz.You can go there by bus.
Karşıda.It’s across the street.
Üçüncü sokak.The third street.
Birinci cadde.The first street.
Çok yakın.It’s very near.
Meydan.Square.
Üçüncü bina.The third building.
Biraz uzak.It’s a little far.
Sultanahmet’e ne taraftan gidebiliriz?How can I go to Sultanahmet?
Lütfen bana haritada yolu gösterirmisiniz?Can you show me the way on the map?
Şile buraya ne kadar uzakta?How far is Şile from here?
Afedersiniz, Ayasofya’ya giden yol bu mu?Excuse me, is this the way to Ayasofya?
Bu yol tek yönlü mü?Is this a one way street?
Doğru yolda mıyım?Am I on the right way?
İzmir’e giden yola nasıl çıkabilirim?How can I get to the road to İzmir?
Uşak’a kadar dosdoğru gidin.Go straight ahead until Uşak.
Yüz metre ilerden sola dönün.Turn left after 100 meters.
Yanlış yoldasınız, sekiz kilometre kadar geri gidin.You are on the wrong way, go back for 8 km.
Bu bölgenin yol haritası var mı?Do you have a map of this area?
Nerede … bulabilirim?Where can I find ?
Buraya ne kadar uzaklıkta ?How far is it ?
Oraya nasıl giderim ?How do I get there?
En yakın….?The closest….?
Şimdi de örneklemelere bakalım;
1
A: Excuse me, can I ask you something? (Afedersiniz, bir şey sorabilir miyim?)
B: Sure. (Elbette.)
A: How can I get to the Court House? (Adliye Sarayı’na nasıl gidebilirim?)
B: Walk to the end of this street. (Bu caddenin sonuna kadar yürüyün.) Turn right, when you get to the crossroads. (Kavşağa geldiğinizde sağa dönün.) After walking about 100 mt., you’ll see a street having a pastry shop on the corner. (100 mt. kadar yürüdükten sonra, köşesinde pastane olan bir sokak göreceksiniz.) Turn into that street. (Bu sokağa girin.) Court House is the third building on the left. (Adliye Sarayı, soldan üçüncü bina.)
A: Thank you. (Teşekkür ederim.)
B: Not at all (İngiltere İngilizcesi’nde) / It’s your welcome (Amerikan İngilizcesi’nde) (Rica ederim ya da Birşey değil.)
2
A: Excuse me, how can I get to the bazaar? (Pardon, pazar yerine nasıl gidebilirim?)
B: Walk along this street. (Bu caddede ilerleyin.) Turn left when you see traffic lights. (Trafik ışıklarından sola dönün.) You’ll see a big shopping center. (Büyük bir alışveriş merkezi göreceksiniz. ) The bazaar area is just behind that shopping center. (Pazar yeri, o alışveriş merkezinin hemen arkasında.)
A: Thank you. (Teşekkürler.)
B: Not at all. (Önemli değil.)

Can you tell me the way to X? X nerede söyler misiniz?Do you know how to get to X? X’e nasıl gidilir biliyor musunuz?How can I get to X? / How do I get to X? X’e nasıl giderim?Excuse me, could you tell me how to get to X? Pardon, X’e nasıl gidileceğini söyleyebilir misiniz?Excuse me, do you know where X is? Af edersiniz, X nerede biliyor musunuz?Can you please tell me how can I get to X? X’e nasıl gidebilirim söyler misiniz?Where is the nearest X? En yakın X nerede?I’m trying get to X Do you know where it is?X’e gitmeye çalışıyorum, neresi olduğunu biliyor musunuz?What’s the best way to get to X? X’e ulaşmak için en iyi yol hangisi?Where is X can you tell me please? X’in nerede olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen?I’m looking for X. X’i arıyorum,Are we on the right road for X?                X’e gitmek için doğru yolda mıyız?Is this the right way for X? X’e giden yol bu mu?Do you have a map? Haritan(ız) var mı?Can you show me that on the map? Bunu haritada gösterebilir misin?How far is it? Ne kadar uzakta?How far is it to …? X ne kadar uzakta?How far is it to … from here? X’e buradan ne kadar sürer?Is it far? Uzak mı?Is it a long way?               Uzakta mı?Language for giving directions

İngilizce Yol tarif etmeGo left Soldan gidinTurn left Sola dönünIt’s on the left Solda kalıyorTake a left Sola dönünTake the first (turning) on the left Soldaki ilk sapaktan girinGo right Sağdan gidinTurn right Sağa dönünIt’s on the right Sağda kalıyorTake a right Sağa dönünTake the first (turning) on the right Sağdaki ilk sapaktan girinTake the second on the right Sağdaki ikinci yoldan sapınGo ahead Düz gidinGo straight ahead Dümdüz gidinGo straight on Düz devam edinYou’re going the wrong way Yanlış yoldan gidiyorsunuzYou are going in the wrong direction Yanlış yöne doğru gidiyorsunuzIt is this way Bu yoldanIt’s that way Şu yoldanTake this road Bu yoldan gidinGo down there Buradan aşağıya ininTurn left at the crossroads Kavşağa gelince sola dönünContinue straight ahead for about two kilometres İki kilometre kadar düz devam edinContinue past the post office Postanenin önünden devam edinYou will see a bank on your right Sağınızda bir banka göreceksinizKeep going for another …… kadar daha devam edinIt’ll be on your left Solunuzda olacakIt’ll be on your right Sağınızda olacakIt’ll be straight ahead of you Tam karşınıza çıkacak100 yards 100 yarda yaklaşık 91.44 metreHalf mile Yarım mil yaklaşık 804 metreOne mile Bir mil yaklaşık 1.6 kilometreOpposite, Between, In front of, Next to, Behind, On / At the corner, Beside, Near, Behind

Karşısında, Arasında, Önünde, Bitişiğinde, Arkasında,

Köşede, Yanında, Yakınında, ArkasındaThe pharmacy is opposite the bank. Eczane bankanın karşısında.The pub is between the bookshop and the park. Bar kitapçı ile parkın arasındaThe post office is on/at the corner. Postane köşede.The library is in front of the park. Kütüphane parkın önünde.The park is behind the hospital. Park hastanenin arkasında.The hospital is next to the church. Hastane Kilisenin bitişiğinde.The car park is beside the supermarket. Otopark süpermarketin yanında.The café is near the restaurant. Kafe restorandın yakınında.Other words and phrases

İngilizce yer ve yön tarifleriyle ilgili diğer kelime ve kullanımlarCar park / Parking lot OtoparkCrossroads Kavşak, dörtyolRoundabout Dönel kavşak, göbekTraffic lights Trafik ışıklarıThe town centre Şehir merkeziT-junction T kavşağıRailway Demiryolu

İngilizce yer ve yön tarifleriyle ilgili cümlelerFollow the signs for X X işaretlerini takip edinContinue straight on past some traffic lights Trafik işaretlerinden düz devam edinAt the second set of traffic lights, turn right İkinci ışıktan sonra sağa dönünGo over the roundabout and… Dönel kavşağa gir ve…Take the second exit (at the roundabout) İkinci çıkıştan çık (dönel kavşaktaki)Turn left at the T-junction T kavşağında sola dönünGo under the bridge Köprünün altından geçinGo over the bridge Köprüden geçinGo past the library. Kütüphaneyi geçGo along the river. Nehir boyunca gitGo through the park. Parkın içinden geçGo towards the mosque. Camiye doğru gitGo up the hill. Tepeye çıkGo down the hill. Tepeden inCross Lale Street. Lale sokağını geç (karşıdan karşıya)Follow X Street for 300 metres. X caddesinde 300 metre gitFollow X Street until you get to the bank. X caddesinde bankayı görünceye kadar git