İNGİLİZCE TÜRKÇE DERSLERİN İSİMLERİ

İNGİLİZCE TÜRKÇE DERSLERİN İSİMLERİ


HİSTORY (Histıri) Tarih

GEOGRAPHY(Ciagrıfi) Coğrafya

ALGEBRA (alcebra) Cebir

MATHEMATICS (Methmatiks) Matematik

COMPOSITION (Kompozijin) Kompazisyon

SOCIOLGY (sosyoloci) Sosyoloji

LITER ATURE (Litrıcır) Edebiyat

BIOLOGY (Bayalici) Biyoloji

GOMETRY (Ciyametri) Geometri

HOME ECONOMICS (Hom ekonomiks) Ev idaresi

CHEMISTRY (Kemistri) Kimya

PHYSICS (Fiziks) Fizik

PHILOSOPHY (Filozofi) Felsefe

LOGIC (Locik) Mantık

MILITARY (Militeri) Askerlik

ASTRONOMY (Astronomi) Astronomi

GYM (Cim) Jimnastik