Irregular Verbs - Düzensiz Fiiller ve Türkçe Anlamları

INFINITIVE
PAST SİMPLE
PAST PARTİCİPLE
TURKISH MEANING
Abide
Abode/Abided
Abode/Abided/Abidden
Katlanmak
Alight
Alit/Alighted
Alit/Alighted
İnmek
Arise
Arose
Arisen
Doğmak(güneş)
Awake
Awoke
Awoken
Uyanmak
Be
Was/Were
Been
Olmak
Bear
Bore
Born/Borne
Doğurulmak
Beat
Beat
Beaten
Dövmek/Vurmak
Bear
Bore
Born/Borne
Doğurulmak
Become
Became
Become
Olmak/Oluşmak
Begin
Began
Begun
Başlamak
Behold
Behold
Beheld
Seyretmek
Bend
Bend
Bent
Büğmek/Eğmek
Bet
Bet
Bet
İddaya girmek/bahse girmek
Bid
Bade
Bidden
Teklif vermek
Bind
Bound
Bound
Bağlamak
Bite
Bit
Bitten
Isırmak/Dişlemek
Bleed
Bled
Bled
Kanamak
Blow
Blew
Blown
Esmek/Üflemek
Break
Broke
Broken
Kırmak
Breed
Bred
Bred
Yetiştirmek/Üretmek
Bring
Brought
Brought
Getirmek
Broadcast
Brodcast/Broadcasted
Brodcast/Broadcasted
Yayınlamak
Build
Build
Built
İnşa etmek
Burn
Burnt/Burned
Burnt/Burned
Yanmak
Burst
Burst
Burst
Patlamak
Bust
Bust
Bust
Parçalamak/Bozmak
Buy
Bought
Bought
Satın Almak
Cast
Cast
Cast
Atmak/Fırlatmak
Catch
Caught
Caught
Yakalamak
Choose
Chose
Chosen
Seçmek
Clap
Clapped/Clapt
Clapped/Clapt
Alkışlamak
Cling
Clung
Clung
Yapışmak/Tutunmak
Clothe
Clothed/Clad
Clothed/Clad
Giydirmek
Come
Came
Come
Gelmek
Cost
Cost
Cost
Mal olmak/Para Tutmak
Creep
Crept
Crept
Sürünmek
Cut
Cut
Cut
Kesmek
Dig
Dug
Dug
Kazmak
Dive
Dived/Dove
Dived
Dalmak/Dalış yapmak
Do
Did
Done
Yapmak
Draw
Drew
Drawn
Çizmek
Dream
Dreamt
Dreamt
Hayal kurmak
Drink
Drank
Drunk
İçmek
Drive
Drove
Droven
Sürmek
Dwell
Dwelt
Dwelt
Yaşamak
Eat
Ate
Eaten
Yemek
Fall
Fell
Fallen
Düşmek
Feed
Fed
Fed
Beslemek
Feel
Felt
Felt
Hissetmek
Fight
Fought
Fought
Dövüşmek
Find
Found
Found
Bulmak
Fit
Fit
Fit
Uymak/Sığmak
Flee
Fled
Fled
Kaçmak/Terketmek
Fling
Flung
Flung
Atmak/Fırlatmak
Fly
Flew
Flown
Uçmak
Forbide
Forbade
Forbidden
Yasaklamak
Forecast
Forecast
Forecast
Tahmin etmek
Forget
Forgot
Forgotten
Unutmak
Forgive
Forgave
Forgiven
Affetmek
Forsake
Forsook
Forsaken
Terk Etmek
Freeze
Froze
Frozen
Dondurmak
Get
Got
Gotten
Almak
Give
Gave
Given
Vermek
Go
Went
Gone
Gitmek
Grind
Ground
Ground
Öğütmek
Grow
Grew
Grown
Yetiştirmek
Hang
Hung
Hung
Asmak
Have
Had
Had
Sahip Olmak
Hear
Heard
Heard
Duymak
Hide
Hid
Hidden
Gizlemek
Hit
Hit
Hit
Vurmak
Hold
Held
Held
Tutmak
Hurt
Hurt
Hurt
İncitmek
Keep
Kept
Kept
Muhafaza Etmek
Kneel
Knelt
Knelt
Diz çökmek
Knit
Knit
Knit
Örmek/Bağlamak
Know
Knew
Known
Bilmek
Lay
Laid
Laid
Hazırlamak/Kurmak
Lead
Led
Led
Yol Göstermek
Leap
Leapt
Leapt
Atlamak/Sıçramak
Learn
Learnt
Learnt
Öğrenmek
Leave
Left
Left
Ayrılmak
Lend
Lent
Lent
Ödünç Vermek
Let
Let
Let
İzin Vermek
Lie
Lay
Lain
Yalan Söylemek
Light
Lit
Lit
Yakmak
Lose
Lost
Lost
Kaybetmek
Make
Made
Made
Yapmak
Mean
Meant
Meant
Demek İstemek/Kastetmek
Meet
Met
Met
Buluşmak
Melt
Melted
Melted
Erimek/Eritmek
Mislead
Misled
Misled
Yanıltmak
Mistake
Mistook
Mistaken
Yanlış Anlamak
Misunderstand
Misunderstood
Misunderstood
Yanlış Anlamak
Mow
Mowed
Mown
Biçmek
Overdraw
Overdrew
Overdrawn
Fazla Para Çekmek
Overhear
Overheard
Overheard
Kulak Misafiri Olmak
Overtake
Overtook
Overtaken
Sollamak/geçmek
Pay
Paid
Paid
Ödemek
Preset
Preset
Preset
Önceden hazırlamak
Prove
Proved
Proven/Proved
Kanıtlamak/İspat Etmek
Put
Put
Put
Koymak/Yerleştirmek
Quit
Quit
Quit
Çıkmak/Terketmek
Reprove
Reproved
Reproven/Reproved
Ayıplamak/Kınamak
Read
Read
Read
Okumak
Ride
Rode
Ridden
Binmek
Ring
Rang
Rung
Çalmak(Zil)
Rise
Rose
Risen
Seçmek
Rive
Rived
Riven/Rived
Yırtmak/kopartmak
Run
Ran
Run
Koşmak
Say
Said
Said
Söylemek
See
Saw
Seen
Görmek
Seek
Sought
Sought
Araştırmak
Sell
Sold
Sold
Satmak
Send
Sent
Sent
Göndermek
Set
Set
Set
Ayarlamak/Kurmak
Sew
Sewed
Sewn/Sewed
Dikiş Dikmek
Shake
Shook
Shaken
Sarsmak
Shave
Shaved
Shaven/Shaved
Tıraş olmak
Shear
Shore
Shorn
Kırkmak
Shed
Shed
Shed
Dökmek/Akıtmak
Shine
Shone
Shone
Parlamak/Parlatmak
shoot
Shot
Shot
Vurmak/Ateş Etmek
Show
Showed
Shown
Göstermek
Shrink
Shrank
Shrunk
Küçültmek
Shut
Shut
Shut
Kapamak/Kapatmak
Sing
Sang
Sung
Şarkı Söylemek
Sink
Sank
Sunk
Batmak/Batırmak
Sit
Sat
Sat
Oturmak
Slay
Slew
Slain
Öldürmek/Katletmek
Sleep
Slept
Slept
Uyumak
Slide
Slid
Slidden
Kaydırmak
Sling
Slung
Slung
Fırlatıp Atmak
Slit
Slit
Slit
Kesmek/Yarmak
Smell
Smelt
Smelt
Koklamak
Sneak
Snuck
Snuck
Sessizce sokulmak
Speak
Spoke
Spoken
Konuşmak
Spell
Spelt
Spelt
Hecelemek
Spend
Spent
Spent
Harcamak
Spill
Spilt
Spilt
Dökmek(Kazara)
Spin
Span
Spun
Döndürmek
Split
Split
Split
Bölmek/Ayırmak
Spoil
Spoilt
Spoilt
Bozmak/Mahvetmek
Spread
Spread
Spread
Yaymak/Sermek
Spring
Sprang
Sprung
Sıçramak/Zıplamak
Stand
Stood
Stood
Ayakta Durmak
Steal
Stole
Stolen
Çalmak
Stick
Stuck
Stuck
Yapıştırmak
Sting
Stung
Stung
Sokmak/Isırmak(Böcek vs.)
Stink
Stank
Stunk
Pis kokmak/Leş gibi Kokmak
Stride
Strode
Stridden
Uzun Adımlarla Yürümek
Strip
Stript
Stript
Soymak/Soyunmak
Strive
Strove
Striven
Çabalamak/Gayret Etmek
Sublet
Sublet
Sublet
Devren Kiraya Vermek
Sunburn
Sunburnt
Sunburnt
Güneş Yanığı
Swear
Swore
Sworn
Yemin Etmek
Sweat
Sweat
Sweat
Terlemek/Ter Dökmek
Sweep
Swept
Swept
Süpürmek
Swell
Swelled
Swollen
Şişirmek/Kabartmak
Swim
Swam
Swum
Yüzmek
Swing
Swung
Swung
Sallanmak
Take
Took
Taken
Almak
Teach
Taught
Taught
Öğretmek
Tear
Tore
Torn
Yırtmak
Tell
Told
Told
Anlatmak/Söylemek
Think
Thought
Thought
Düşünmek
Thrive
Throve
Thriven
Gelişmek/Dallanıp Budaklanmak
Throw
Threw
Thrown
Fırlatmak
Tread
Trod
Trodden
Çiğnemek/Ezmek
Understand
Understood
Understood
Anlamak
Undertake
Undertook
Undertaken
Üstlenmek
Upset
Upset
Upset
Üzmek/Keyfini kaçırmak
Vex
Vext
Vext
Kızdırmak/Canını Sıkmak
Wake
Woke
Woken
Uyanmak
Wear
Wore
Worn
Giyinmek
Weave
Wove
Woven
Dokumak/Örmek
Wed
Wed
Wed
Evlenmek
Win
Won
Won
Kazanmak
Write
Wrote
Written
Yazmak