Where do you come from?

Where do you come from? Nereli olduğunu veya nerede yaşadığını sorma


Where do you come from? Nerelisiniz?
Where were you born or raised. Nerede doğdunuz veya yetiştiniz?
Where do you live? Nerede yaşıyorsunuz?
Where do you live now. Şimdi nerede yaşıyorsunuz?
Örnek:
I come from England, but I live in Germany
İngiltereliyim fakat Almanya’da yaşıyorum.

What to say? Ne söylemeli?

Question Soru :
What's your name? İsminiz nedir?

Short answer Kısa cevap:
It's Lynne Hand Lynne Hand

Long answer Uzun cevap
My name is Lynne Hand Benim ismim Lynne Hand’dir

Question Soru :
Where do you come from? Nerelisiniz?

Short answer Kısa cevap:
From England İngiltereliyim

Long answer Uzun cevap
I come from England İngiltere’den geliyorum

Where do you live? Nerede yaşıyorsunuz?
Kısa cevap: In Darmstadt Darmstadt’ta
Uzun cevap: I live in Darmstadt Ben Darmstadt’ta yaşıyorum

What nationality are you? Hangi millettensiniz?
Kısa cevap: I'm English İngilizim
Uzun cevap: My nationality is English Ben İngiliz milliyetindenim

İnsanlar, kendileri ile ilgili sorular sorulduğunda, genellikle tek kelimelik kısa cevaplar verirler:
Soru: What's your name?
Kısa – tek kelimelik cevap: Lynne Hand
Soru: Where do you come from?
Kısa – tek kelimelik cevap: England
Soru: What country do you come from? Hangi ülkeden geliyorsunuz?
Kısa – tek kelimelik cevap: England
Soru: Where are you from? Nerelisiniz?
Kısa – tek kelimelik cevap: England
Soru: Where do you live? Nerede yaşıyorsunuz?
Kısa – tek kelimelik cevap: Darmstadt
Soru: What nationality are you? Hangi millettensiniz?
Kısa – tek kelimelik cevap: English