The Verb "To be" “To be” fiili

To be is the most common verb in the English language. It can be used as an auxiliary or a main verb.
“To be” İngilizcede en çok kullanılan fiildir.”To be” fiili İngilizcede hem asıl fiil hem de yardımcı fiil olarak kullanılır

Present form uses
Present tense için kullanımı

Question?Soru

Am I? ___ Are you? ___ Is he? ___ Is she? ___ Is it?

I am___ You are ___ He is ___ She is___ It is
Kısaltılmış hali:
I'm___ You're___ He's___ She's___ It's

Negative Statement-Olumsuz ifade
I am not___You are not ___He is not
She is not___ It is not

Kısaltılmış hali

I'm not___You're not or You aren't___ He isn't or He's not
She isn't or She's not___It isn't or It's notPlural Çoğul
Soru: Are we?___ Are you?___ Are they?

Positive Statement Olumlu ifade +

We are___ You are___ They are

Kısaltılmış hali
We're ___ You're ___ They're

Negative Statement Olumsuz ifade

We are not ___ You are not ___ They are not

Kısaltılmış hali

We aren't or We're not
You're not or You aren't
They aren't or They're not

Am / is / are fiilleri şunlarla kullanılır

Are you an English teacher? İngilizce öğretmeni misiniz?
I'm tired. Yorgunum
They're at home. Onlar evdeler.
I'm 44. Ben 44 yaşındayım.
We're learning English. Biz İngilizce öğreniyoruz.

is
Mr Brown is an English teacher. Mr Brown bir İngilizce öğretmenidir.
She's English. O ingilizdir.
It's nine o'clock. Saat dokuz.
He's two years old. O iki yaşında
She's teaching English.
O İngilizce öğretiyor

Question - ? Soru - ?

Am I disturbing you? Seni rahatsız ediyor muyum?
Yes you are. We're very busy. Evet ediyorsun. Çok meşgulüz.
No you're not. We aren't very busy. Hayır etmiyorsun. Çok meşgul değiliz
Is this your coat? Bu senin montun mu?
Yes, it is Evet öyle
No, it isn't Hayır değil
Gönderen mandac zaman: 23:35