SUBJUNCTIVE KONU ANLATIMI

 SUBJUNCTIVE KONU ANLATIMI 


İngilizcede ‘istek, rica, emir, öğüt’ bildiren kimi fiil, sıfat ve isimlerin kullanıldığı özel bir yapıdır. Aşağıda bu kelimeler liste olarak verilmiştir:

Fiiller    Sıfatlar    İsimler
advise    advisable    advice
ask    crucial    insistence
command    desirable    proposal
demand    essential    suggestion
desire    imperative    demand
forbid    important    order
insist    mandatory    recommendation
order    necessary   
prefer    obligatory   
propose    recommendable   
recommend    significant   
request    urgent   
require    vital   
rule       
suggest       
urge       

Cümlede should kullanılabileceği gibi, fiil yalın olarak da kullanılabilir:

I suggest that we (should) wait a while before we make any decisions.
Karar vermeden önce bir süre beklemeyi öneriyorum.

The doctor suggested that he (should) stop smoking.
Doktor, ona sigarayı bırakmasını önerdi.

Yukarıdaki örnekte should kullanılmasaydı, cümle The doctor suggested that he stop smoking. olacaktı. Bilindiği gibi geniş zamanda olumlu cümlelerde he, she, it gibi tekil öznelerle kullanılan fiillere -s eklenir. Ancak bu yapıda kullanılan fiillere -s konmaz:

The doctor recommends that I (should) take more exercise.
Doktor, daha çok egzersiz yapmamı öneriyor.

He commanded that the troops (should) cross the water.
Birliklerin suyu geçmelerini emretti.

Emily demanded that Peter return the books he borrowed from her.
Emily, Peter’dan, kendisinden ödünç aldığı kitapları geri getirmesini istedi.

We requested that the next meeting be held on a Monday.
Gelecek toplantının herhangi bir pazartesi yapılmasını istedik.

The solicitor asked that her client (should) be allowed to make a telephone call.
Avukat, müvekkilinin telefon etmesine izin verilmesini istedi.

We ask that any faulty goods (should) be returned in their original packaging.
Defolu malların orijinal ambalajı içinde iade edilmesini istiyoruz.

I propose that we wait until the budget has been announced before committing ourselves to any expenditure.
Herhangi bir masrafa girmeden önce bütçenin açıklanmasını beklemeyi öneriyorum.

We advised that she (should) be patient.
Sabırlı olmasını önerdik.

It is essential that our prices remain competitive.
Fiyatlarımızın rekabet edebilir olması gereklidir.

It is urgent that a letter (should) be sent now.
Şimdi bir mektubun acilen gönderilmesi gerekir.

It is absolutely vital that you get that form sent off by the 23rd of this month.
Bu formu ayın 23’üne kadar göndertmen kesinlikle gereklidir.

If you really don’t want to go to Spain, it’s important that you tell your wife before she books the tickets.
İspanya’ya gerçekten gitmek istemiyorsan, bunu eşine, biletleri ayırtmadan önce söylemen önemli/gerekir.

His proposal that the system should be changed was rejected.
Sistemin değişmesi gerektiği önerisi reddedildi.