Nouns and Articles İsimler ve Tanımlayıcılar

Articles Tanımlayıcılar

There are only three articles in English: a, an and the.
İngilizce’de üç tip article vardır, “a”, “an” ve “the”.

A and an

"A" and "an" are the indefinite articles. They refer to something not specifically known to the person you are communicating with
A” ve “an” tanımlayıcıları belirgin olmayan isimlerden önce kullanılır. İletişim içinde olduğunuz nesne ile ilgili özel olarak bilmediğiniz bir bilgiye işaret eder.
You use a when the noun you are referring to begins with a consonant. Sessiz ile başlayan kelimelerden önce “a” kullanılır.

You use an when the noun you are referring to begins with a vowel. Sesli ile başlayan kelimelerden önce “an” kullanılır.

For example:
I saw an elephant at the zoo Hayvanat bahçesinde bir fil gördüm.
I ate a banana for lunch. Öğlen yemeğinde bir muz yedim

Determiner “The”
You use the when you know that the listener knows or can work out what particular person/thing you are talking about.
Sizi dinleyen kişi, konuştuğunuz kişi ya da nesne hakkında bilgi sahibi ise “the” belirticisini kullanırsınız.

For example:
The apple you ate was rotten Yediğin elma çürüktü.

Did you lock the car? Arabayı kilitledin mi?

Daha önce bahsi geçen bir isim tekrar kullanıldığında da ‘the’ article kullanılması iyi olur.

For example:

She's got two children; a girl and a boy. The girl's eight and the boy's five
Onun iki çocuğu var; bir kız ve bir oğlan. Kız sekiz ve oğlan beş yaşındadır

We also use "the" when we know there is only one of a particular thing.
Tek olduğu bilinen bir nesne’den sonra ‘the’ article kullanılır.

For example:
the sun güneş, the wind rüzgar, the world dünya, the North Pole Kuzey kutbu, etc..

Tek olan nesne özelleştirildiğinde ‘the’ yerine ‘a’, ‘an’ kullanılır.

For example:
I could hear the wind Rüzgarı duyabiliyorum
There's a cold wind blowing Esen soğuk bir rüzgar var
What are your plans for the future? Gelecek için planların nedir?
She has a promising future ahead of her Önünde umut veren bir gelecek var