Because ve Because of Konu Anlatımı

1) Fark / The difference

'' Because '' bir bağlaçtır. '' Çünkü '' anlamındadır.Cümle başında özne ve fiilden önce kullanılır. Bağlaç olduğu için görevi iki cümleyi birbirine bağlamaktır.

'' Because of '' ise iki kelimeden oluşan bir edattır. ''-den dolayı, sebeple, sayesinde '' anlamları vardır.
Bir isimden önce kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

He was late because he missed the bus. ( Geç kaldı çünkü otobüsü kaçırdı. )
He was late because of missing the bus.( Otobüsü kaçırmasından dolayı geç kaldı. )

We are happy because we know you. ( Mutluyuz çünkü seni tanıyoruz. )
We are happy because of you. ( Senin sayende mutluyuz. )

I cancelled the picnic because it rained. ( Pikniği iptal ettim çünkü yağmur yağdı. )
I cancelled the picnic because of the rain.( Yağmurdan dolayı pikniği iptal ettim. )

Yukarıdaki örneklerde '' because '' kullanılan cümlelerde '' because ''dan önce ve sonra iki cümle vardır.

 '' he missed the bus ''   '' we know you ''    '' it rained ''

''Because of '' kullanıldığı cümlelerde ise '' because of '' tan sonra bir isim vardır:

 '' missing the bus ''  = otobüsü kaçırmak        '' you '' = sen      '' the rain '' = yağmur


2 ) Pozisyon / Position

'' Because '' kullanılan yapılarda '' because '' ana cümleden önce veya sonra gelebilir.

I studied hard because I wanted to get high marks.
Because I wanted to get high marks, I studied hard.

Gördüğünüz gibi ana cümlemiz ( main clause ) '' I studied hard ''  ve yan cümle ( subordinate clause ) ise '' I wanted to get high marks '' tır. '' Because '' ana cümleden önce veya sonra kullanılabilmektedir.

'' Because '' cümlede tek başına da kullanılabilir.Ancak kullanımı çok azdır. Genelde sorulara verilen cevaplarda ya da tereddütlerde tercih edilir.

Why are you sitting alone?  ( Neden tek başına oturuyorsun? )
Because I and one of my friends argued. ( Çünkü ben ve bir arkadaşım tartıştık. )

I think I'm going to change my school, actually... ( Aslında okulumu değiştirmeyi düşünüyorum...)
Because I haven't got any friends. ( Çünkü hiç arkadaşım yok. )

Gördüğünüz gibi '' Because '' tek başına kullanılacağı zaman bir konuyla ilgili  anlamsal bir bağ ( Contextual Meaning ) olması gerekir.

Umarım bu çalışma işinize yaramıştır.