Why ?- Why not ? / Niçin?

Why bir soru sözcüğüdür.
Why / Niçin anlamına gelir.
Genellikle because / çünkü sözcüğü kullanılarak yanıtlanır.

Örnekler:
Why is he late? Neden gecikti.

Can Ahmet lift a heavy box?
Ahmet ağır bir kutu kaldırabilir mi?
No, he can’t.
Hayır, kaldıramaz.
Why?
Niçin?
Yâda
Why not? / Niçin Şeklinde sorarız.
Because, it is heavy.
Çünkü, ağır.


Can Ayşe lift a car?
Ayşe bir araba kaldırabilir mi?
No, she can’t.
Hayır, kaldıramaz.
Why not?
Niçin?
Because, it is too heavy.
Çünkü o çok ağır.

Can Salih buy this car?
Salih bu arabayı satın alabilir mi?
No, Salih can't buy this car.
Hayır, Salih bu arabayı satın alamaz.
Why not?
Niçin?
Because it is too expensive.
Çünkü o çok pahalıdır.