ingilizce bağlaçlar conjunctions

Bağlaçlar - Conjunctions


Birleşme anlamına gelen “junction kelimesinden gelen baçlarlar 7 kelime grubundan bir tanesini oluştururlar Bağlaçları kelimeleri, kelime gruplarını ve cümlecikleri ve cümleleri birbirine bağlamak için kullanırız

Başarılı ve zekisin – You are successful and clever
İyi bir baba ve duyarlı bir eşti – He was a good father and a sensitive husband
Onu görürsen lütfen bunu açıkla - If you see her, please explain this
Raporu tamamladım ve sonra gönderdim- I completed the report and then sent it


Bağlaç Çeşitleri:

Bağlaçlar temel olarak üç gruba ayrılır: Eşgüdüm Bağlaçlar (Coordinators), Yan cümle Bağlaçları (Subordinators), Cümleleri bağlayan Bağlaçlar ( Sentence Connectors)

1. Eşgüdüm Bağlaçlar – Coordinators: İki bağımsız cümleyi tek bir cümlede birleştirmek için kullanılırlar Bu bağlaçlardan önce virgül kullanılabilir

AND: ve
The teacher is explaining, and the students are listening – Öğretmen açıklıyor ve öğrenciler dinliyor

BUT: ama
You needn’t write each detail, but you should write the important ones – Her bir detayı yazman gerekmez ama önemli olanları yazman gerekir

SO: bu yüzden, böylece, dolayısıyla
He didn’t know a foreign language, so the company didn’t accept him – Yabancı dil bilmiyordu bu yüzden şirket onu kabul etmedi

OR: ya da, yoksa
We must study, or we will forget – Çalışmalıyız yoksa unutacağız

YET: ama, yine de
The sun has been shining for hours, yet the ground is still wet – Saatlerdir güneş parıldıyor yine de zemin ıslak

FOR: -den, -dığı için
He gave up climbing at 200 metres, for he didn’t have the necessary equipment – Gerekli malzemesi olmadığı için 200 metrede tırmanmayı bıraktı