İngilizce Kısaltmalar

S.O.S. (Save Our Ship): Yardım kodları sıralamasında mayday'den sonra gelen ve en acil olanıdır. Yardım çağırmak isteyen bir kişi, başkalarının görebileceği yerlere bu yazıyı yazar veya imkanları varsa duyabilmeye çalışırlar. Standartlaşmış bir kısaltmadır.

P.O.W. (Prisoner Of War): Savaş esirleri anlamına gelen bir kısaltma. Savaş filmlerinde, Amerikan esir kamplarında rastlamanız mümkün. Standartlaşmış bir kısaltmadır.etc : Ve saire anlamına gelen Latince kökenli İngilizce kelimedir. Açılımı "et cetera" dır.

ps: Mektupların en alt satırına not yazılacaksa bu kısaltma kullanılır. Yine Latincedir. Açılımı "post scriptum" dur.

U.F.O. : Unidentified Flying Object. Tanımlanamamış uçan nesne diye çevirilebilir Türkçeye.

M.I.A. : Missing In Action. Çatışmaya girdiği bilinen ve sonrasında haber alınamayan asker. Argo olarak da kullanılabiliyor. Örneğin bir grup olarak geziye çıktınız ve biri veya birkaç kişi ortadan kayboldu. Argo olarak "They went M.I.A." diye cümle kurabilirsiniz.

K.I.A. : Killed In Action. Şehit oldu gibi bir şey bu. Çatışma sırasında ölen askere deniyor.

BC: Milattan önce anlamına gelir. Açılımı "Before Christ" dir.

AD: Milattan sonra anlamına gelir. Açılımı Latince "Anno Domini" dir.

AM: Saatleri yazarken kullanılır. Öğleden önce anlamına gelir. Latince açılımı "ante meridiem" dir.

PM: Yine saatleri yazarken kullanılır. Öğleden sonra anlamına gelir. Latince açılımı "post meridiem" dir.

CSI: "Crime Scene Investigation". Bizdeki "Olay Yeri İnceleme" kavramına tekabül eder.

FBI: Federal Bureau of Investigation. Federal Soruşturma Bürosu.

CIA: Central Intelligence Agency. Merkezi İstihbarat Dairesi.

MI6: Büyük Britanya'nın istihbarat teşkilatıdır. Açılımı "Ministry Issues" dir. 6 ise merkezinin bulunduğu binanın 6. katında olmasından kaynaklanmaktadır.


İngilizce İnternet Sohbet Konuşma Kısaltmaları


pls =please = lutfen
fyi=for your information= bilginize
asap= as soon as posible= en kısa surede
encl= enclosed= ekteki, ilişikte bulunan.
c/o = care of = ilgisine
pto= please turn over = lutfen sayfayi ceviriniz
pls cfm= please confirm = lütfen onaylayınız
attn=atention= dikkat
b/w =between= arasında
byw=by a way= bu arada
w/i =within= icinde
w/o =whitout= dışında, haricinde, onsuz
n/a = not applicable = konuyla ilişkilendirilememiş
ie= latince

id est that is = yani
etc=and soon = ve bu gibi
a.m. = latince ante meridiem = before the middle of the day, before 12 o'clock = gece onikiden sabah saat 12ye kadar

pm= latince post meridiem= after noon (12 o'clock)-before midnight = oglen saat 12den sonra.
pa(buyuk harfle arada nokta olmaksizin yazildiginda) = personel asistant = ki$isel sekreter
p.a.(küçük harfle arada nokta ile yazildiginda)=per annum= yıllık

pw= per week = haftalik
vip= very important person = cok onemli kisi
pd= paid = odenmistir
cp=compare(with)= kar$ilastiriniz
a/c =accont= hesap

vat= value added =kdv
foc= free on charge = ücretsiz

fob= free on board = gemide teslim
abbr= abbreviation= kisaltma
jr=junior= çocuğu, genelde oğlu
thx=thanks= teşekkürler
approx= approximately= yakla$ik
loud of laugh= lol
be right back=brb
good luck=gl
have fun=hf
away from keyboard=afk
mighty=m8y
tonight=2night
before=be4
for=4
you = u
be = b
because = cuz
to = 2
see = c ( c u )
going to = gonna
has to/have to = gotta
edge = h
want to = wanna ( i wanna b 2gether with u 4ever )
are = r
eye = i
extra = xtra
them = 'em
nope= no hope
ain't = won't, am not, etc...
dunno = don't know
your = ur
unno = unknown
thanks = 10x
great = gr8
skate = sk8
trip hop = 3p hop
x - mas= christmas
y = why?
x = kiss
10q : thank you
q = queen
laterz = see you later
ta: thanks a lot
v = volume
footy = football
mba= master of business administration
prolly = probably
sob=son of a bitch
mba= married but available
bby -> baby = bebek
n -> and/ an (cümleye göre değişir) = ve/bir
ma-> my = benim
ma-->mother