iş ingilizcesi kalıpları

İhracatımızın diğer ülkelerdeki ithalatçılarla olan ticari ilişkileri esnasında yapmaları gereken karşılıklı yazışmalarda örnek olarak yararlanabilecekleri başlıca mektup metinleri bu çalışmada oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak ihracatçıların, kendi satmak istedikleri malın özelliklerine, kendi özel durumlarına göre söz konusu mektup metinlerinde değişiklikler yapmaları gerekmektedir. İthalatçı ile sık sık yüz yüze görüşme olanağı bulamayan ihracatçılar için özellikle ticari yazışmaların önemi oldukça fazladır. Unutmamak gerekir ki, ithalatçı ile karşılıklı yazışmalar yoluyla kurulacak iyi bir iletişim, ihracatta başarılı olmanın da temel koşullarından birisidir.

Bu çerçevede yazışmalarda kullanılabilecek cümle kalıpları aşağıda verilmiştir.

Bilgi isteğine karşılık teklifte bulunma

1) Size aşağıdaki teklifi yapmak istiyoruz.

1) We would like to make you the following offer.

2) Bilgi isteyen mektubunuza teşekkür eder, size aşağıdaki teklifi yapmak isteriz.

2) We thank you for your inquiry and wish to make you the following offfer.

Fiyat bildirme

1) Fiyatlarımızın tümü ilişikteki fiyat listesinde belirtilmiştir.

1) Our prices are all quoted in the enclosed price list.

2).. . . tarihli bilgi isteyen mektubunuza cevap olarak aşağıdaki fiyatları veriyoruz

2) In reply to your inquiry of. . we quote the following prices.

3) Fiyatlanmıza ambalajlama dahildir. (dahil değildir.)

3) Our prices (do not) include packing.

4) Fiyatlarımıza sigorta dahildir. (dahil değildir.)

4) Our prices (do not) include insurance.

5) Fiyatlarımıza ambalajlama, sigorta ve navlun dahildir.

5) Our prices include packing, insurance and freight.

6) Fiyatlanmız aşağıda görüldüğü gibidir:

6) Our prices are to be understood as:

6a) Fabrikadan teslim (fiyatı)

6a) from factory, ex-factory, ex-works, ex-mill

6b) Fabrika teslimi ambalajlama dahil

6b) from factory inclusive packing (container, sea-worthy, etc.)

6c) Vagonda teslim

6c) f.o.r. (free on rails)

6d) Geminin bordasında teslim

6d) f.a.s. (free alongside ship)

6e) Kamyonda teslim

6e) f.o.t. (free on truck)

6f) Eve/işyerine teslim

6f) free house/office

6g) ... (tren) istasyonunda teslim

6g) free (railroad) station...

6h) .. limanda teslim

6h) free harbor ...

6i) Fiyat ve navlun

6i) c. & f. (cost and freight)

6j) Fiyat, sigorta ve navlun

6j) c.i.f. (cost, irısurance, freight)

6k) Fiyat, sigorta ve navlun, gümrük masrafları hariç

6k) c.i.f. without customs charges (cost, insurance, freight without customs charges)

6l) Fiyat, sigorta ve navlun, gümrük masrafları dahil

6l) c.i.f. with customs charges

6m) Fiyat, sigorta, havayolu taşıma ücreti

6m) c.i.f air freight

6n) Fiyat, sigorta, navlun ve komisyon)

6n) c.i.f. (cost, insurance, freight and commission)

6o) Paketlenmiş

6o) Packed (crated)

6p) Depoda teslim

6p) Free warehouse


1) Ürünlerimiz fabrika çıkışından önce dikkatli bir kalite kontrolünde geçirilmektedir.

1) Our products are carefully tested to irısure quality before they leave the factory.

2) Kaliteleri yüksek olduğundan ürünlerimiz dış piyasalarda çok aranmaktadır.

2) As a result of their high quailty, our products are in great demand in export markets.

3) Makinelerimize... yıllık garanti veriyoruz.

3) We give a ... year guarantee on our machines.

4) Ürünlerimizin tümü garanti belgeriyle teslim edilmektedir.

4) All our products are delivered with a certificate of guarantee.

5) Hatalı parçaları teslimattan sonra.. aya kadar ücretsiz olarak değiştirmeyi garanti

ediyoruz.

5) We guarantee the replacement of defective parts at no cost up to ... months after delivery.1) Fiyatlarımız ... . tarihine kadar geçerlidir.

1) Our prices are valid until...

2) Fiyatlarımız ancak bugünkü hammadde fiyatlarında değişiklik olmadığı takdirdegeçerlidir.

2) The prices are valid only if the current prices of raw materials do not change.

3) Bu teklifinize. . hafta süreyle bağlı kalacağız.

3) We will adhere to this offer for ... weeks.

4) Faturayı sevkiyat yapıldığı tarihteki fiyatlar üzerinden düzenleyeceğiz.

4) We will invoice you at prices in effect on the day of shipment.


Name of the company : ............................................

Address : ............................................

Zip Code/City : ............................................

Tel : ................……………………

Fax : ................……………………

Tlx : ................……………………

1. WHO WE ARE?

Brief story of the foundation: (including date of establishment, export experience, etc.)

Responsible for export: Name: Title:

Legal Status: (Private, governmental, non-profit, co-operative, limited liability, etc.)

Bank references:

Value of assets:

Number of employees: Administration:

Production:

Total:

Size of factories, production and/or warehouse facilities:

Equipment: (list of exact models)

Representatives abroad: (names and addresses)

2. WHAT WE DO

Exporter

Manufacturer

Agent

Others

3. OUR FUTURE

Expansion Plans: (Investments, enlargement projects, includegovernment or other credits for expansion, etc.)

Firma Adı : .............................................

Adres : .............................................

Posta Kodu/Şehir : .............................................

Tel : ..................…………………..

Fax : ..................…………………..

Tlx : ..................…………………..

1. KİMLİĞİMİZ

Kuruluşun kısa tarihçesi: (Kuruluş tarihi, ihracat tecrübesi vb.)

İhracat sorumlusu: İsim: Görevi:

Kanuni Statüsü : (özel, kamu, kar amaçlı olmayan, kooperatif,

sınırlı sorumluluk vs.)

Banka referansı:

Varlıkların değeri :

İş yerinde çalışanların sayısı : İdare :

Üretim :

Toplam :

Fabrikanın büyüklüğü, üretim ve/ veya depolama olanakları:

Teçhizat: (Tam modellerin listesi)

Yurtdışındaki temsilcilikler: (isim ve adresler)

2. YAPTIĞIMIZ İŞ

İhracatçı

İmalatçı

Acenta

Diğerleri

3. GELECEĞİMİZ

Büyüme planları: (Yatırımlar, tevsi projeleri, büyüme için kamu ve diğer krediler vs.)


Dear Mr. ......,

Pursuant to your order dated (tarih), your goods were shipped on (tarih).

According to the terms agreed, payment should have been made (gün sayısı) ... . days after receipt of the shipment. However, we have not received the payment yet.

We, therefore, urgently request that you forward the sum of (ihracat bedeli döviz

tutarı) ....... . We await confirmation of payment.

Yours sincerely,

(imza)

Sayın ...... ,

(.....) tarihli siparişinizle ilgili mallar (.....) Tarihinde sevkedilmiş bulunmaktadır. Şartlarımıza göre, ödemenin sevkiyatın yapılmasından ..... gün sonra yapılması gerekiyordu, ancak henüz tarafımıza herhangi bir ödeme ulaşmamıştır.

Bu nedenle, acilen ........ tutarındaki parayı yollamanızı rica ediyoruz. Ödemeye ilişkin teyidinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

(imza)