tren ile seyahat

track demiryolu hattı
express train ekspres tren
stopping service duran servis
compartment kompartman
carriage vagon
railway line demiryolu hattı
season ticket abonman bileti
ticket inspector biletçi

train driver tren sürücüsü/ makinist
guard kondüktör
signal sinyal
ticket barrier bilet bariyerleri
live rail akımlı ray
level crossing demiryolu geçidi
train fare tren ücreti
train journey tren yolculuğu
railcard tren yolculuklarında indirim sağlayan kart
travelcard çeşitli seyahatlerde indirim sağlayan kart
station istasyon
buffet car büfeli vagon
penalty fare cezalı tarife
train crash tren kazası
derailment trenin raydan çıkması
line closure tren hattının kapatılması

to get on the train trene binmek
to get off the train trenden inmek