ingilizce doktor ve hastane diyalogları

A: Hello. May I help you?
- Merhaba. Yardımcı olabilir miyim?

B: Is this the number for making arrangements for doctor house calls?
- Bu eve doktor çağırmak için aranılan numara mı?

A: Yes, it is. Doctors make house calls 24 hours a day, seven days a week in all five boroughts of New York.
- Evet. Doktorları New York’un beş ilçesine günde 24 saat, haftada yedi gün boyunca çağırabilirsiniz.B: When can I request a house call?
- Doktoru hangi zamanlarda çağırabilirim?

A: Whenever your family doctor does not have office hours, for instance, at night, or you are too sick to leave your home. In emergency cases, call 911.
- Aile hekiminiz ofis dışındaysa, örneğin gece veya evden çıkamayacak kadar hastaysanız. Acil durumlarda, 911′i arayın.

B: How does your service work?
- Bu işlemler nasıl yapılıyor?

A: That’s quite simple. Specially trained operators take your full name, address, phone number and a brief explanation of your problem. They then schedule you with a doctor already on house calls nearby.
- Çok basit. Özel eğitimli operatörler tam adınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve sorunun kısa bir açıklamasını alırlar. Daha sonra evinize en yakın doktora çağrı yaparlar.

ingilizce eve doktor çağırma diyalogu

B: When can I expect the doctor to arrive?
- Doktor ne kadar sürede gelir?

A: In most cases, expect the doctor within two hours.
- Çoğunlukla iki saat içinde doktor orada olur.

B: What kind of medical services are available in my home?
- Evde ne tür tıbbi hizmetler yapılır?

A: Our doctors perform examinations, prescribe medicine, give injections and recommend other required services.
- Doktorlar muayene eder, reçete yazar, iğne yapar ve diğer gerekli tıbbi hizmetleri yerine getirirler.

B: Are such services as blood tests, electrocardiagrams and X-rays available in my home?
- Evde kan testleri, elektrokardiyogram ve röntgen gibi hizmetler verirlir mi?

A: Absolutely. If required, the doctor can perform these services.
- Kesinlikle. Gerekirse doktor bu hizmetleri yapabilir.

B: When am I supposed to pay the doctor?
- Doktora ödemeyi ne zaman yapmam gerekir?

A: At the end of the doctor’s visit.
- Doktor ziyareti sonunda.

B: Will the visiting doctor fill out any insurance forms required?
- Ziyarete gelen doktor herhangi sigorta belgelerini doldurur mu?

A: Of course, he will. Many insurance plans pay for doctor’s calls. Often we are permitted to bill insurance companies directly.
- Tabii doldurur. Birçok sigorta planında doktor çağırma için ödeme seçeneği mevcuttur. Çoğu zaman faturayı doğrudan sigorta şirketlerine yönlendiririz.

B: Is Medicare accepted by Doctors on Call?
- Medicare tarafınızdan kabul edilir mi?

A: You pay the doctor. He fills out the Medicare form.
- Ödemeyi doktora yaparsınız. O Medicare formunu doldurur.

B: Can you tell me more about the doctor’s charge?
- Doktor ücretleri hakkında daha fazla bilgi verir misiniz?

A: When you call for an appointment, ask our operator about our charges. They are quite reasonable, comparable to an office visit.
- Randevu için aradığınızda, ücretleri operatörünüzden isteyin. Ücretler bir ofis ziyareti ile karşılaştırıldığında oldukça makuldürler.

B: Thank you for the information.
- Bilgilendirme için teşekkür ederim.