OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI

GENİŞ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (SIMPLE PRESENT TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + YARDIMCI FİİL (NOT) + FİİLİN YALIN BİÇİMİ

He does not read a story book. Bir hikaye kitabını okumaz.

Dikkat : DOES yardımcı fiili cümlede yer alınca üçüncü tekil şahısta fiilin s takısı da düşer.


ŞİMDİKİ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (PRESENT CONTINUOUS TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + BE (NOT) + FİİL (ing)

They are not reading books. Onlar kitapları okumuyor.


GEÇMİŞ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (SIMPLE PAST TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + DIDN’T + FİİL (YALIN BİÇİMİ)

We didn't clean all the rooms. Biz bütün odaları temizlemedik.


SÜREGELEN GEÇMİŞ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (PAST CONTINUOUS TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + WASN’T / WEREN’T + FİİL (ing)

They weren’t swimming last week. Onlar geçen hafta yüzmüyordu.


ŞİMDİ ÖNCESİ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (PRESENT PERFECT TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + HAVEN’T / HASN’T + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

I haven’t ever played table tenis. Ben şimdiye kadar masa tenisi oynamadım.


SÜREGELEN ŞİMDİ ÖNCESİ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + HAVEN’T / HASN’T BEEN + FİİL (ing)

Ill hasn’t been sleeping. Hasta uyumamaktadır.


GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (PAST PERFECT TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + HADN’T FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

Ahmet hadn’t fought. Ahmet hadn't fought.


SÜREGELEN GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + HADN’T + BEEN + FİİL (ing)

I hadn't been standing. Ben ayakta durmamaktaydım.


GELECEK ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (FUTURE TENSE)

WILL / SHALL KULLANILIŞI

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE +WON’T / SHAN’T + FİİL (YALIN)

You won't learn answer. Sen cevabı öğrenmeyeceksin.

BE GOING TO KALIBININ KULLANILIŞI

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + BE (NOT) GOING TO + FİİL (YALIN)

You aren't going to write never letter. Sen asla mektup yazmayacaksın.


SÜREGELEN GELECEK ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (FUTURE CONTINUOUS TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + WON’T BE + FİİL (ing)

We won’t be studying. Biz çalışıyor olmayacağız.


GELECEK ÖNCESİ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (FUTURE PERFECT TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + WON’T + HAVE FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

You won’t have said. Sen söylemiş olmayacaksın.
Geçmiş Öncesi Zaman Soru Cümlesi Yapısı (PAST PERFECT TENSE)

SORU CÜMLESİ: HAD + ÖZNE + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)
SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ: SORU SÖZCÜĞÜ + HAD + ÖZNE + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

Had he fought? Kavga etmiş miydi?
Where had he fought? Nerede kavga etmişti?


SÜREGELEN GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN SORU CÜMLE YAPILARI : (PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE)

SORU CÜMLESİ : HAD + ÖZNE + BEEN + FİİL (ing)
SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + HAD + BEEN + FİİL (ing)

Had you been runing in the park? Sen parkta koşmakta mıydın?
Where had you been runing? Sen nerede koşmaktaydın?