ingilizce yönler

ingilizce yönler ve ara yönler

Left : Sol on the left : solda turn left : Sola dön
Right :Sağ on the right :sağda turn right: Sağa dön
Up :Yukarı
Down :Aşağı
Take the first turning on the left :İlk soldan dön
Take the second turning on the right :İkinci sağdan dön
Go straight ahead : Dümdüz karşıya git
Go along this street : Bu cadde boyunca git
Go across : Karşıdan karşıya geç
Next to the post office : Postanenin yanında
Near the post office :Postanin yakında,civarında
Opposite : Karşısında
In : İçinde
On : Üstünde
Under : Altında
Between : arasında (iki nesne)
The bank is between the post office and the pharmacy
Banka postane ve eczane arasında.
Sorular
How do I get to the bank ? : Bankaya nasıl giderim?
Where is the bank ? : Banka nerede?
Can you tell me how I can go to Antalya? :Antalya’ya nasıl gidebileceğimi bana söylermisin?