ingilizce organların isimleri

1 İç Organlar
Soluk borusu yemek borusu akciğerler kalp mide karaciğer safra kesesi oniki parmak bağırsağı pankreas ince bağırsak kalın bağırsak rektum dalak böbrek apandisitten oluşur

1 Internal Organs
Windpipe esophagus lungs heart stomach liver gall bladder the duodenum pancreas small intestine colon rectum spleen kidneys appendicitis occurs

2 Sindirim Organları
Temel sindirim sistemi organları sırasıyla ağız yutak yemek borusu mide on iki parmak bağırsağı ince bağırsak ve kalın bağırsak olarak sayılabilir Sindirim sistemine yardımcı organlar ise karaciğer ve pankreastır

2 Digestive Organs
Basic digestive system organs respectively mouth pharynx esophagus stomach intestine of twelve fingers can be counted as the small intestine and large intestine Help the digestive system organs are the liver and pancreas

3 Üreme Organları
Kadın ve erkekte üreme organları birbirinden farklıdır Erkek üreme organları; penis testisler ve prostattan (erbezi) oluşur Kadın üreme organları ise; vajina rahim ve yumurtalıklardır

3 Reproductive Organs
Male and female reproductive organs are different from each other Male reproductive organs penis testicles and the prostate (testicle) occurs The female reproductive organs vagina uterus and ovaries are

4 Boşaltım Organları
Boşaltım sisteminde görev alan temel organlar böbrekler üreterler ve idrar kesesidir


4 Urinary Organs
Urinary system involved in the basic organs kidneys ureters and bladder is at

5 Solunum Organları
Ağız burun yutak gırtlak soluk borusu ve akciğer solunum sistemini meydana getiren organlardır

5 Respiratory Organs
Mouth nose pharynx larynx trachea and lungs are the organs that make up the respiratory system

6 Dolaşım Organları
Kalp ve kan damarları dolaşım sistemini meydana getirir

6 Circulatory Organs
Heart and blood vessels constitute the cardiovascular system

7 Duyu Organları
Göz kulak burun dil ve deri duyu organlarımızdır Duyu organları çevremizi algılamamızı sağlayan organlardır

7 Sensory Organs
Eye ear nose tongue and skin are our sense organs Sensory organs organs are enables us to perceive our environment