ingilizce atatürkün sözleri

Turkey's true master is the peasant
Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür

Do not be afraid of telling the truth
Doğruyu söylemekten korkmayınız

To see me does not necessarily mean to see my face To understand my thoughts is to have seen me
Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir

The Turkish Republic will be happy, prosperous and victorious
Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır

A healthy mind in a healthy body
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur

Armies, your first goal is the Mediterranean Forward!
Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir İleri!

Culture is the foundation of the Turkish Republic
Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür

Our great ideal is to raise our nation to highest standars of civilization and porsperity
Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır

Teachers: the new generation will be your devotion
Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır

Happy is the one who says, "I'm a Turk"
Ne mutlu "Türküm" diyene

Peace at home, peace in the world
Yurtta sulh, cihanda sulh

As they have come, so they will go
Geldikleri gibi giderler

One day my mortal body will turn to dust, but the Turkish Republic will stand forever
Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

I have been able to teach many things to this nation, but I haven't been able to teach how to be lackeys
Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim

Following the military triumph we accomplished by bayonets, weapons and blood, we shall strive to win victories in such fields as culture, scholarship, science and economics
Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz

Victory is for those who can say "Victory is mine" Success is for those who can begin saying "I will succeed" and say "I have succeeded" in the end
Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir

Sovereignty is not given, it is taken
Egemenlik verilmez, alınır

Authority, without any condition and reservation, belongs to the nation
Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur

Teachers are the one and only people who save nations
Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir

Our true mentor in life is science
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir

The Turkish Nation consists of the valiant descendants of a people that has lived independently and has considered independence the sole condition of existence This nation has never lived without freedom, cannot and never will
Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır

We Turks are a people who, throughout our history, have been the very embodiment of freedom and independence
Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz

Our nation has succeeded owing to the unshakable unity it has shown in its actions and endeavours
Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur

There are two Mustafa Kemals; one is flesh-and-bone Mustafa Kemal who now stands before you and will pass away The other one is you, all of you who will go to the far corners of our land to speand the ideals which must be defended with your lives if necessary I stand for the nation's dreams, and my life's work is to make them come true
İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur Ben, onların rüyasını temsil ediyorum Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!