Comparative Superlative düzensiz sıfatlar

Comparative / Superlative (better / worse, best / worst)
(Sıfatların Karşılaştırılması ve En Üstünlük Halleri)

Sıfatların karşılaştırma (comparative) biçimleri farklı iki nesneyi karşılaştırmak için kullanılır En üstünlük (superlative) biçimlerinde ise bir nesne, bir grup veya topluluk içinde en üst dereceye yükselir Bazı düzensiz sıfatlar “-er than” veya “the -est” almazlar, şekil değiştirirler

Adjective Comparative Superlative
good (iyi) better (than) (daha iyi) the best (en iyi)
bad (kötü) worse (than) (daha kötü) the worst (en kötü)

This book is good (Bu kitap iyi(dir))
This book is better than the other book (Bu kitap diğer kitaptan daha iyi(dir))
This is the best school in the city (Bu, şehirdeki en iyi okuldur)

His French is bad (Fransızca’sı kötü(dür))
His French is worse than mine (Onun Fransızca’sı benimkinden daha kötü(dür))
This is the worst day of my life (Bu, hayatımın en kötü günü(dür))