arnavutça türkçe çeviri

arnavutça türkçe cümle çeviri arnavutça metin çeviri
Arnavutça (gjuha shqipe, gûha şkîpe veya cuha şçipe), Arnavutların konuştuğu dil. Hint-Avrupa dil ailesi içinde özgün bir dildir.

Roma'nın 5. yüzyılda Gotlarca yıkılması sonrasındaki İllirya bölgesindeki Slav işgali sonucu Slav dilleri ile yakınlaşan Arnavutçaya 1000 yıldan fazla Doğu Roma (Bizans) yönetimi sonucu Yunanca ve ayrıca 432 yıl süren Osmanlı yönetimi sonucu Türkçe ve Arapça kelimeler de girmiştir. Ancak en çok etkilendiği dil Orta Çağ boyunca yönetiminde bulunduğu Venedik sebebiyle Latincedir.

Günümüz modern Arnavutça'sında Latince kökenli sözcüklerin sayısı giderek artmaktadır. Modern Arnavutça, ulusal Arnavut eğitim politikası gereğince Osmanlı döneminde Türkçe ve Arapça'dan geçen sözcüklerden neredeyse tamamen arındırılmıştır. Aşağıda Türkçe'den Arnavutça'ya geçen, ama resmi Arnavutça yazışmalarda kullanılmayan sözcükler görülmektedir.


arnavutça çeviri yapmak için sitemizin anasayfasından dil seçeneğini arnavutça olarak değiştirerek online çeviri işlemini gerçekleştire bilirsiniz...