ingilizce yol tarifi


Bana yardım edebilir misiniz?

Can you help me?

lütfen yardım edin.  
help me please  

size nasıl yardımcı olabilirim  
how can I help you  

bana söyleyebilir misiniz 
Can you tell me? 

……….bana gösterebilir misiniz 
Can you show me
.....? 

Size yardım edebilir miyim?Can I help you?

Nasıl yardımcı olabilirim?

Can I help you?

Bu adrese gitmek istiyorum. 
I want to go this
adress.   

Bu adresi biliyor musunuz ? 
Do you know this
adress ?   

........   ' e
gitmek istiyorum. 
I want to go
........ 

Tren istasyonuna gitmek istiyorum. 
I want to go train
station.   

Otobüs terminaline gitmek istiyorum. 
I want to go bus
station   

Üzgünüm, bilmiyorum.

Sorry, I don't know!

Hastaneye nasıl ulaşabilirim?

How can I get to the hospital?

En yakın bakkala nasıl gidebilirim?
 How
can I go to the nearest grocer? 

Buralarda restoran var mı?

Are there any restaurants over here?

Otobüs durağı nerede ? 
Where is the bus
stop ?   

......... nerede ? 
Where is the
........ ?   

Tuvalet nerede ? 
Where is the toilet
?   

Otobüs terminaline nasıl gidebilirim
How can I go to the
bus station ?   

 ..........'ya
nasıl gidebilirim ?
How can I go
to........... ?   

Haritadan bana yolu gösterebilir
misiniz  
Can you show me the
way on the map ?

Meydanı bana gösterebilir misiniz ? 
Can you show me
square ?   

 .........'yı bana
gösterebilir misiniz ? 
Can you show me
........?  

Sola dönün. 
Turn left.   

Sağa dönün. 
Turn right.   

Dümdüz gidin. 
Go straight ahead.   

Biraz ilerleyip sağa dönün. 
Walk a little then
turn right. 

Caddenin karşısından sola dönün. 
After crossing the
street turn left.   

Oraya trenle gidebilirsiniz. 
You can go there by
train.   

İlk caddeden sola dönün. 
Turn left at the
first street.   

Çok yakın , size gösterebilirim. 
It's very near , I
can show you.   

İkinci bina. 
Second building.   

Üçüncü cadde. 
Third street.   

Biraz uzak. 
It's a little far.   

İki yüz metre yürüyeceksin sonra sola
döneceksin.
You walk for two
hundred metres, then you turn left.

Dosdoğru git!

Go straight!

Sola dön!

Turn left!

Sağ tarafta!

It's on the right!

Kayboldum.

I'm lost.

Burada mı ?
Is it here ?

Burada değil orada .
It isnt here it is
overthere

Ağaçlı park yolu nerede ?
Where is the park
avenue ?

Hayır o orada .
No it’s over there

O orada değil
It is not overthere

Ve o burda değil
And it is not here

52. doğu caddesi burada değil.
East fifty second
street is not here

benimle gelmek ister misin?
Would you like to
come with me?

seni almamı ister misin?
Do you want me to
take you?

benimle dans etmek ister misin?
Would you like to
dance with me?

Konsere gitmeye ne dersin
What about going
concert

Konsere gitmeye ne dersin?

What about going to the concert?

Sinemaya gidelim mi?

Shall we go to the cinema?

Benimle sinemaya gelmek ister misin?

Would you like to come with me to the
cinema?

Seni arabayla almamı ister misin?

Do you want me to take you with car?

Beni arabayla alır mısın?

Can you take me with car?

Sinemaya gidelim!

Let's go to the cinema!

Restorana gidelim!

Let's go to restaurant!

Dışarı çıkalım!

Let's go out!

benimle çıkmak istermisin
would you like to
go out with me?