ingilizce soru kalıpları

Soru sorarken kullanılan 3 temel kalıp var. ingilizce’nin sarsılmaz cümle yapısı (özne + fiil + nesne) bu konuda da yardımcımız oluyor.
1- Yes / no soruları: Yardımcı fiil + ö+f+n
Örnekler:
Do you like flowers?
Have you seen the man?
Did you understand the problem?
Can you help me?
Shall we speak English?
Önemli olan yardımcı fiiili doğru tespit etmektir.
2- W/h soruları: Soru kelimesi + yardımcı fiil + ö+f+n
Örnekler:
What do you like?
How do you know that?
Why have you spoken to him?
When did you arrive here?
Görüldüğü gibi bir önceki türden tek farkı başta soru kelimesi olması
3- Özne soruları
cümlenin öznesini sorduğumuz sorular
Bu belki de en basit soru türü. Cümlede özne olması gereken yere who/what yazıyoruz, hepsi bu.
Örnekler:
Who told you this?
What happened?
What has happened?
Who has come?
who is coming?


İngilizce'de Soru Kalıpları

Bazı sorular şu kelimelerle yapılır :

When, ne zaman . / ven/

Where, nerede, nereye / veer/

Why, neden, niçin /vai/

Which, hangi, hangisi /viç/

Whose, kimin /huuz/

What, ne /vat/

Who, kim ./hu/

How, nasıl /hav/

Şimdi bu soru kalıplarıyla yapılan örnekleri inceleyelim :

Where is my pencil? (Kalemim nerede?)

Who are you? (Sen kimsin?)

What did you do yesterday? (Dün ne yaptın?)

What : Ne , özneyi bulmak için ;

soru kelimesi + yardımcı fiil + özne + fiil ?

What are you doing ? ( Ne yapıyorsun ? )

What's your name ? ( İsmin nedir ? )

What do you want to eat ? Ne yemek istersin ?"Which" ve "Whose" için de şu taslağı kullanırız:

which/whose + isim + yardımcı fiil ?

Which school are you going ?

Which countries have you been before? ( Daha önce hangi ülkelerde bulundun ? )

"What " soru eki'nin yanına isim getirerek de "which" anlamı katabiliriz.

What sport do you do ? ( Ne spor / hangi sporu yapıyorsun ? )

What team do you support ? ( Hangi takımı destekliyorsun ? )

"When" , zaman sormak için :

When did you finish your homework ? ( Ödevini ne zaman bitirdin ? )

" Why " , sebep , neden sormak için :

Why are you waiting here ? ( Neden burada bekliyorsun ?)

Why did you call me yesterday ? ( Dün beni neden aradın ? )

"How " : bir süreci ve hareket zincirinin sonucunu sormak için :

How are you ? ( Nasılsın ? )

How do you cook omelette? ( Omleti nasıl yaparsın ? )