ingilizce sayıların yazılışı ve okunuşu

İngilizce/Sayılar


0 - 20

0 : zero (ziro)

1 : one (van)

2 : two (tu)

3 : three (thri )

4 : four (for)

5 : five (fayf)

6 : six (siks)

7 : seven (sevın)

8 : eight (eğt)

9 : nine (nayn)

10 : ten (ten)

11 : eleven (ilevın)

12 : twelve (tıvelv)

13 : thirteen (törtiin)

14 : fourteen (fortiin)

15 : fiveteen (fiftiin !fayftiin diye okunmadığına dikkat edin!)

16 : sixteen (sikstiin)

17 : seventeen (sevıntiin)

18 : eighteen (eğtiin !yazılışta tek t vardır!)

19 : nineteen (nayntiin)

20 : twenty (tıventi)


20 , 30 100

20 : twenty (tıventi)

30 : thirty (törti)

40 : fourty (forti)

50 : fifty (fifti)

60 : sixty (siksti)

70 : seventy (sevınti)

80 : eighty (eğti)

90 : ninety (nayti)

100 : one hundred / a hundred (van handırıd / e handırıd)

1000 : one thousand / a thousand (van tauzınd / e tauzınd)

İngilizcedeki sayı mantığı da Türkçe'dekinden çok farkı değildir Aşağıdaki

örnekleri inceleyiniz

21 : twenty one (tıventi van)

38 : thirty eight (törti eğt)

55 : fifty five ( fifti fayf)

62 : sixty two (siksti tu)

99 : ninety nine (naynti nayn)

Not:Burada dikkat edilmesi gereken nokta 100'lü sayıları okurken sayıların arasına "and" koymaktır örneğin: 154 sayısını okurken "one hundred and fifty four" diye okumamız gerekir


İngilizcede 100 den büyük bir sayıyı söylemek için önce kaç tane yüz içerdiğini söyleriz daha sonra da geri kalan kısmını 1 den yüze kadar olan sayıları söylediğimiz gibi söyleriz.Örneğin:
121 = One Hundred and Twenty One
567 = Five Hundred and Sixty Seven
791 = Seven Hundred and Ninty One

Sayıİngilizce YazılışıTürkçe Anlam
1,000 One ThousandBin
10,000Ten ThousandOnbin
100,000One Hundred ThousandYüzbin
1,000,000One MillionBir Milyon
1,000,000,000One BillionBir Milyar