İngilizce Saatler Konu Anlatımı


İngilizcede saat genellikle 12 saatlik zaman dilimine göre söylenir ve saati genellikle iki şekilde söyleyebilirsiniz.

1) Saati önce dakikayı sonra söyleriz.
Saat + Dakika

06: 50 » six-fifty
12:15 » twelve-fifteen
10:20 » ten-twenty
02:35 » two-thirty-five
09:03 » nine-O-three
Saatleri söylerken “0(sıfır)” “zero” yerine “o” şeklinde söylenir.

2) Dakikayı önce saati sonra söyleriz. Bu durumda dakikadan sonra “past (geçe)” ya da “to (kala)” ifadesini kullanırız.
Dakika + past / to + Saat

kalem 1-30 arası dakikalar için past (geçe) ifadesini kullanır ve geçen dakikayı söyleriz.

kalem 31-59 arası dakikalar için to (kala) ifadesini kullanır ve kalan dakikayı söyleriz.

kalem 15 dakika olduğunda “quarter past (çeyrek geçe)” ifadesini kullanırız.

kalem 45 dakika olduğunda kalan dakikayı söyler ve “quarter to (çeyrek kala)” ifadesini kullanırız.

kalem 30 dakika olduğunda ise “half past (buçuk) ifadesini kullanırız.

kalem “To” ifadesini kullandığımızda tıpkı Türkçe de olduğu gibi bir sonraki saat kalan dakikayı söylemeyi unutmayınız.

Examples (Örnekler)
09:05 » five past nine (9’u beş geçe)
09:10 » ten past nine (9’u on geçe)
09:15 » quarter past nine 9’u çeyrek geçe)
09:20 » twenty past nine (9’u yirmi geçe)
09:25 » twenty-five past nine 9’u yirmi beş geçe)
09:30 » half past nine (Dokuz buçuk)
09:35 » twenty-five to ten (10’a yirmi beş kala)
09:40 » twenty to ten (10’a yirmi kala)
09: 45 » quarter to ten (10’a çeyrek kala)
09: 50 » ten to ten (10’a on kala)
09:55 » five to ten (10’a beş kala)

kalem o’clock ifadesini sadece tam saatlerde kullanırız.

09:00 » nine o’clock (Saat dokuz)
11:00 » eleven o’clock (Saat onbir)
02:00 » two o’clock (Saat iki)

kalem İngilizcede saati genellikle iki şekilde sorarız.

What time is it? (Vat taym iz it)
What is the time? (Vat iz dı taym)
Her iki soru da “Saat kaç?” demektir.

AM / PM
İngilizcede genellikler 24 saatlik zaman dilimi kullanılmaz. Bunun yerine saatin sonunda sabah saatleri için am, öğleden sonra ve gece için ise pm kullanırız.
Başka bir deyişle,
00:00’dan 11:59’a kadar am
12:00’den 23:59’a kadar pm kullanırız.

03:15 am – quarter past three am (sabaha karşı 3’e çeyrek var.)
03:15 pm – quarter past three pm (öğleden sonra 3’ü çeyrek geçiyor.)

What time is it? yada What is the time? sorusuna cevap verirken genellikle saatten önce “It is” ya da “It’s” getiririz.
A: What time is it? (Saat kaç?)
B: It’s quarter to eleven. (11’e çeyrek var.)

A: What is the time?
B: It is half past four. (4 buçuk)

Bir işin saat kaçta yapıldığını cümle içince söylerken ise saatin önüne “at” kelimesini getiririz.
I go to school at twenty to nine (08:40)
(9’a yirmi kala okula giderim)SAAT SORMA,SÖYLEME (asking,telling time)

- What time is it?
saat kaç?

- What is the time?
zaman ne,saat kaç?

* Bir saatin belli bölümlerini örnek verelim,aslında saat sorup söylemenin çok kolay olduğunu göreceksiniz!

- 09.00
(it is) nine o'clock

- 09.05
(it is) five past nine

- 09.15
(it is) a quarter past nine

- 09.30
(it is) half past nine

- 09.40
(it is) twenty to ten

- 09.45
(it is) a quarter to ten

- 09.55
(it is)five to ten

* İngilizce'de dakika 30 u geçtikten sonra saatler artık var diye söylenir.
* Parantez içinde verilen (it is) i isterseniz atabilirsiniz.1. İNGİLİZCE TAM SAATLER
Sadece tam saatlerde o’clock kullanılır.Tam saatleri söylemek için yapmamız gereken şey “It is….o`clock” formatını kullanmaktır.

2:00 It is two o`clock
4:00 It is four o’clock
5:00 It’s five o’clock
8:00 It is eight o`clock

2. İNGİLİZCE BUÇUKLU SAATLER
Buçuklu saatleri söylemek için “half past” formunu kullanırız.Saat buçuğu gösterdiğinde half past ifadesi kullanılır.
Yani saat üç buçuk, saat beş buçuk derken.

5:30 It is half past five
10:30 It is half past ten
7:30 It is half past seven

3. İNGİLİZCE ÇEYREKLİ SAATLER
İngilizce’de çeyrek ve-çeyrek geçiyor gibi çeyrekli saatler şöyle söylenir:

Çeyrek geçiyor: quarter past
Çeyrek var : quarter to

1:15 It is quarter past one
7:15 It is quarter past seven
2:15 It is quarter past two

1:45 It is quarter to two
3:45 It is quarter to four
6:45 It is quarter to seven

4. İNGİLİZCE DAKİKALI SAATLER
A. GEÇİYOR

4:10 It is ten past four
7:20 It is twenty past seven
10:25 It is twentyfive past ten

B. VAR

03:40 It is twenty to four
06:55 It is five to seven
04:40 It is twenty to five

Şimdi ingilizce saatlere karışık örnekler verelim, aşağıdaki tabloyu dikkatle inceleyiniz.

6.00 – It’s six o’clock 6.35 – It’s twenty-five to seven
6.05 – It’s five past six 6.40 – It’s twenty to seven
6.10 – It’s ten past  six 6.45 – It’s a quarter to seven
6.15 – It’s a quarter past six 6.50 – It’s ten to seven
6.20 – It’s twenty past six 6.55 – It’s five to seven
6.25 – It’s twenty-five past six 7.00 – It’s seven o’clock
6.30 – It’s half past six


Şimdi biraz alıştırma yapalım, aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz, ingilizce olarak saatin kaç olduğunu yazdık, siz de rakamla saati yazınız.

1 It’s three o’clock.
2 It’s four thirty.
3 It’s five forty five.
4 It’s eleven o’clock.
5 It’s two ten.
6 It’s seven thirty five.
7 It’s ten fifteen.
8 It’s eleven thirty.
9 It’s seven o’clock.
10 It’s two thirty seven.
11 It’s four fifty three.
12 It’s six forty two.
13 It’s nine fifty two.
14 It’s seven fourteen.
15 It’s eight sixteen.
16 It’s nine eleven.
17 It’s four twenty one.
18 It’s twelve o’clock.
19 It’s six twelve.
20 It’s three twenty seven.
21 It’s four thirty six.
22 It’s nine o’clock.
23 It’s four thirty one.
24 It’s five forty two.
25 It’s seven fifty seven.
26 It’s six thirty six.
27 It’s five thirty.
28 It’s five o’clock.
29 It’s six thirty.
30 It’s six forty five.Aşağıdaki Video İzleyebilirsiniz.