İngilizce Öğretmenliği Bölümü

İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili branş öğretmeni yetiştirmek için üniversitelerin eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan 4 yıllık lisans eğitimidir. Öğretmenliğe giriş, psikoloji, materyal geliştirme, sınav hazırlama gibi formasyon eğitimi yanı sıra İngilizce dil bilgisi, İngilizce konuşma, yazma, okuma, dinleme becerileri, edebiyata giriş, tiyatro gibi İngiliz dili ve edebiyatı eğitimi ile öğrencileri İngilizce branşında yeterli birer öğretmen olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


İngilizce Öğretmenliği Bölümü

Öğretmenler Yeni Nesil Sizlerin Eseri Olacaktır. M. Kemal Atatürk.Mevcut İngilizce Öğretmenliği programlarının sayısı ve kontenjanlarının arttırılmasına rağmen, ülkemizde bulunan nitelikli İngilizce Öğretmenlerine duyulan ihtiyaç hala büyüktür. Devlet okullarında yabancı dil eğitiminin ilköğretim birinci kademesinden itibaren başlaması, Avrupa Birliği'ne tam üye olma yolundaki ülkemizde yabancı dil bilmenin öneminin ivme kazanarak artması ve dünyanın ortak dilinin İngilizce olması, uluslararası platformlarda gerek sosyal gerekse bilimsel ve akademik açıdan iletişim kurabilmek için İngilizcenin işlevsel olarak kullanılıyor olması, söz konusu ihtiyacın önemini daha da arttırmaktadır. Tüm bu gerçeklerin ışığında İngilizce Öğretmenliği lisans programının amacı, İngilizce dil ve öğretmenlik becerileri ve yeterlikleri gelişmiş; dil eğitimine alanında gerekli donanımı edinmiş, araştırma yapmayı ve kendini geliştirmeyi bilen öğretmenler yetiştirmektir.Birinci yıldaki dersler "İngilizce Bağlamsal Dilbilgisi", "İngilizce Sözlü ve Yazılı Anlatım Becerileri" gibi genellikle İngilizce bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yöneliktir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda ise "Dilbilim", "Dil Edinimi", "Yabancı Dil Eğitiminde Yöntem Bilimi" ve "Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme" gibi alan ve meslek bilgisi derslerine ağırlık verilir. Ayrıca, zorunlu ikinci yabancı dil dersi ile öğretmen adaylarına İngilizcenin yanı sıra bir yabancı dil daha kazandırılır. Seçmeli dersler yoluyla öğrencilere kişisel ilgi alanlarındaki kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme olanağı sağlanır.


Öğretmenlik becerilerinin tam olarak kazandırılması için, okuldaki kuramsal ve uygulamalı derslere ek olarak, bölüm tarafından seçilen devlet okullarında ve kolejlerde öğretmenlik uygulaması yaptırılır. İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün temel özellikleri; iletişim ve bilişim teknolojilerinin hızla geliştiği ve bilgiye ulaşımın son derece hızlandığı bilgi çağında, bilgiye ulaşmayı bilen, öğrenmeyi öğrenmiş; öğrenci merkezli sınıflarda eğitim alan, araştırmaya dayalı öğrenim gören, kendi yaşamında da sürekli araştıran ve kendini geliştiren, öğrenirken kuram ve uygulamayı birlikte yürüten, yabancı dil eğitiminde teknolojiyi kullanmayı bilen ve tüm bunları mesleki yaşamında uygulayan öğretmenler yetiştirmektir.