İngilizce Günler Aylar Mevsimler Anlamları Ve Konu Anlatımı

MONTHS / DAYS OF WEEK / SEASONS
(Aylar, Haftanin Gunleri, Mevsimler)


 Bu dersimizde ingilizce aylar, gunler ve mevsimler konusunu öğreneceğiz. Aşağıdaki tablolardan ingilizce aylar, gunler ve mevsimlerin ingilizce ve türkçe karşılıklarını inceleyelim:

İngilizce Aylar
Türkçe Anlamı
İngilizce Aylar
Türkçe Anlamı
January
Ocak
July
Temmuz
February
Şubat
August
Ağustos
March
Mart
September
Eylül
April
Nisan
October
Ekim
May
Mayıs
November
Kasım
June
Haziran
December
Aralık

İngilizce günler, aylar yazılırken büyük harfle başlanır. Pazar haftanin ilk gunu olarak kabul edilir.
İngilizce Günler
Türkçesi
Sunday
Pazar
Monday
Pazartesi
Tuesday
Salı
Wednesday
Çarşamba
Thursday
Perşembe
Friday
Cuma
Saturday
Cumartesi
'a.m' (ante meridiem), öğleden önce demektir. p.m (post meridiem) ise öğleden sonra anlamına gelir. Günün içindeki zaman dilimleri şu şekilde söyleyebiliriz:
     Monday morning = Monday (12 a.m'den öncesi)
     Monday afternoon = Monday (12 a.m ve 6 p.m arasındaki zaman)
           Monday evening = Monday (6 p.m. 'den sonraki zaman)


İngilizce günler cümle içerisinde kullanılırken 'on' prepozisyonunu kullanırız. Örneğin;
on Monday, on Saturday
Mevsimler
Türkçe Anlamı
Spring
İlkbahar
Summer
Yaz
Autumn/Fall
Sonbahar
Winter
Kış
İngilizce ay ve mevsimler yazılırken, önlerine 'in' preposizyonunu getiririz. Örnek cümle:
      in April
      in July
      in Spring
      In Winter
     My birthday is in January. (Doğum günüm Ocak ayında.)

İngilizce günler ve aylar kısaltılarak yazılabilir. Genellikle şu kısaltmalar kullanılır:
    Sun. - Sunday
    Mon. - Monday
    Wed. - Wednesday
    Feb. - February
    Aug. - August
    Th. - Thursday
    Oct. - October
    Jun. - June
    Apr. - April
    Nov. - November

Konu ile ilgili gunluk dilde kullanabilecegimiz cumleler:

What's the date today?                   
Bugün günlerden ne?
It is Monday, 1 January ("Monday, the first of January" veya "Monday, January the first")      
Pazartesi, 1 Ocak
What's today's date?                      
Bugün'ün tarihi nedir?
It is 15 October ("the fifteenth of October" veya "October the fifteenth")                    
15 Ekim
When's your birthday?                   
Doğum günün ne zaman?
it's 16 May ("the sixteenth of May" veya "May the sixteenth")                                                             
16 Mayıs
When is St. Valintines Day?          
Sevgililer gunu ne zaman
It is on 14 February ("on the second of February" veya "on February the second")              
Şubatin 14'u
How old are you?                          
Kaç yaşındasın?
I'm fifty-two                                      
Elli iki.

I usually go skiing in January.
Ben genellikle Ocak ayında kayağa giderim.
On February 14th, whole world celebrate Valentine’s Day.
14 Şubat’ta, tüm dünya Sevgililer Günü’nü kutlar.
Mr George Brown has been teaching at the University since March.
Bay George Brown, Mart ayından beri üniversitede öğretmenlik yapmaktadır.
April 15 will be my last day of school.
15 Nisan okulumun son günü olacak.
My birthday is in May.
Doğum günüm Mayıs ayında.
The meeting is on June 23rd.
Toplantı haziranın 23’ünde yapılacak.
I will wait for your coming in July when the sun is sizzling.
Temmuzda güneş parlarken, senin gelişini bekleyeceğim.
August is usually the hottest month.
Ağustos genellikle en sıcak aydır.
I will graduate university in September.
Ben Eylülde üniversiteyi bitireceğim.
We are going to Denmark in the first week of October.
Biz Ekim ayının ilk haftasında Danimarka’ya gidiyoruz.
November is my favourite month.
Kasım, en sevdiğim aydır.

December is the twelfth and last month of the year, with 31 days.
Aralık, yılın onikinci ve sonuncu ayıdır, 31 gün çeker.