ingilizce bağlaçlar konu anlatımı

İngilizce'de cümleleri anlam bakımından birbirinden bağlamak için "Transition" bağlaç grubu kullanılır. Bu bağlaç türünün yapısal özelliği (Gramer) şu şekildedir:

CÜMLE.BAĞLAÇ,CÜMLE

Yani; Transition bağlaçları iki cümle arasına gelerek onları anlam bakımından bağlar ve Transition bağlaç türünden hemen sonra virgül kullanmak şarttır. Daha iyi anlaşılması için aşağıda bazı örnekler vereceğim:a) BUT (CONJUNTION)= AMA, FAKAT : He studied hard, but he could not pass
b) HOWEVER (TRANSITION) = AMA, FAKAT = He studied hard. However, He could not pass.


********** DİKKAT ! NOKTALAMA İŞARETLERİ SİZE KPDS, TOEFL, ÜDS GİBİ SINAVLARDA İP UCU OLACAKTIR. MUTLAKA DİKKAT EDİN ******TRANSITION BAĞLAÇLARINI ÖĞRENMEK


Bu bağlaçlar yapısal açıdan aynıdır. yani hepsi iki cümle arasına girer, önlerinde nokta ve kendilerinden sonra virgül kullanılır. Bu bağlaçları anlamları balımından öğrenirseniz hem günlük yaşamda, hem işinizde ve hem de sıvalarda soruları kolayca çözmede başarılı olursunuz.

ÖNEMLİ NOT:
Paragraf tamamlama, cümle tamamlama, Verilen cümlenin eş anlamı, çeviri soruları gibi soru türlerini yapabilmek için mutlaka bağlaçları iyi bilmek gerekir.ZITLIK (CONTRAST)
however, on the other hand , conversely, in contrast, nonetheless, nevetheless, even so, inspite of this


I worked hard. However, I could not pass

SONUÇ (BUNAN DOLAYI)
therefore, as a consequence, as a result, consequently, for this reason, thus, hence, accordingly

I did not study hard. Therefore, I failed

İLAVE FİKİR (DAHASI)
Also, In addition, further, furthermore, moreover, more and more, besidesJane is a laweyer. Besides, she is a mother to two children

SIRALAMA
First, second, third...
Firstly, secondly, thirdly...

ZAMANA GÖRE SIRALAMA
At first, afterwards, later, then, in the meantime, meanwhileI had breakfast this morning. Afterwards, I left for work

ÖRNEKLENDİRME
For example, for instance, to illustrate


There are huge cities in Turkey. For example, İstanbul is one of the biggest cities in the world.

FOR EXAMPLE + CÜMLE GELİR**


SUCH AS + İSİM ( .......... such as İstanbul, Ankara and İzmir)BENZERLİK
Similarly, correspondingly, in the same way


Long vehicles drive slow down in the city centre. Simirlarly, other vehicles must also keep slow

VURGU (Bir önceki anlamı güçlendirmek)


In fact, indeed, as a matter fact, actually


İstanbul is one of the biggest cities in Turkey. In fact it is the biggest city in Turkey.

AÇIKLAMA, YENİDEN ANLATMAK
In other words, put it in a different way , That isShe is a vegeterian. That is, she does not eat meat

DÜZELTME
Rather


He was elected to be the president. Rather, it was by chance

YOKSA


Or else, otherwise

We must hurry. Otherwise, we will be late

SONUÇ


In conclusion, briefly, in shortly, to sum up


NOT : Elbette ki İngilizcede daha fazla bağlaç vardır. ancak temel olarak bilmeniz gerekenler yukarıda sınıflandırılmış ve örneklendirilmiştir.