etkili konuşma teknikleri

1. Dinleyiniz;
Doğru ve güzel konuşmanın ilk şartı dinlemesini bilmektir. Siz dinlemesini bilirseniz, bu alışkanlığın sirayeti yoluyla herkes dinlemesini bilir ve siz de dinlenen bir konuşma yapabilirsiniz. Dinlenmeyen, gürültülü, ilgisiz bir yerde güzel konuşma da yapılamaz, orada konuşmanın da tadı olmaz.

2. Doğru ve güzel konuşmanın ikinci şartı, onun sağlam ve sistemli bir fikre dayanmasıdır;
Konuşarak düşünme yerine, düşünerek konuşma esas olmalıdır. Boş konuşulmamalıdır.

3. Konuşmanın hazırlıklı bir sunuş konuşması olması durumunda hazırlığın usulüne göre yapılması ve konuşmanın planlanması şarttır.

4. Konuşma ne bıktıracak kadar ağır, ne de makineli tüfek gibi süratli olmalıdır.

5. Konuşma ile nefes alıp verme ahenkli olmalı, nefessiz ve nefes nefese konuşulmamalı, nefeslenme sesi hissedilmemelidir.

6. İnsanın kişiliğini yansıtan sesin konuşmada önemli bir unsur olduğu unutulmamalıdır;
Zira ses dalgınlık, korkaklık, aptallık, mahcupluk, kibirlilik, tatsızlık, bünyece zayıflık vb. birçok özellikleri ortaya koyar. Kaba, pürüzlü, sert, haşin, hım hım, genizden gelen, ince sesler dinleyenler üzerinde iyi bir etki bırakmaz.

7. Konuşmada ses tonu sözün, fikrin ve duygunun mahiyetine uygun bir tarzda ayarlanmalıdır;
Sesin duyguları yansıtmaya, heyecanları duyurmaya, her anlamı ifadeye elverişli olması ve yerine göre tonunu değiştirmesi de konuşanın başarısı için önemli bir etkendir.

8. Konuşmada mümkün olduğu kadar zengin bir kelime kadrosu kullanılmalı, sınırlı bir dilden, tekrarlanan belli kelimelerden kaçınmalıdır.

9. Konuşmada kelimeleri doğru söylemeye özen gösterilmelidir:
Telaffuzun şive ve ağız özellikleri taşımamasına çalışılmalı, edebi dil, kültür dili ile konuşmaya gayret edilmelidir.

10. Konuşma veciz denecek şekilde ölçülü olmalı, mana ve fikir ile söz arasında seçkin bir uyum olmalı, söz fikri tam ihata ve ifade etmeli, fikir sözü tam doldurmalı, ondan taşmamalıdır. Söz konuya ve mekâna, duruma uygun düşmelidir.

Etkili Konuşma Tekniklerinin Başarıdaki Payı

1.Hem başarı hem mutluluk büyük ölçüde kendimizi ifade etme yeteneğimize bağlıdır.
2.Basit sorular sorarak veya bariz gözlemlerde bulunarak ısınma tekniğini kullanma yöntemiyle işe başlayın.
3.İyi bir sohbetçi olmak için kusursuz olmaya çalışmayı bir kenara bırakın, sıkıcı olmaktan korkmayın.
4. Başkalarıyla ilginç konuşmalar yapmak için sorular sorun.
5.Karşınızdakini kendisi hakkında konuşmaya teşvik edin. Onun ilgi alanı üzerinde konuşun.
6. Ben de” tekniğini kullanarak konuşmacı ve ilgi alanları konusunda kendi özelliklerinizi belirtin.
7.Ancak karşınızdaki kişi tarafından davet edildiğinde kendinizden söz edin.
8. “Mutlu ifade” kullanın. Efkarlarınızı kendinizden saklayın.
9.Şaka yapmacı, takılmacı ve alaycı olmayı bırakın.


Yüzde Yüz İşbirliğiyle Beyin Gücünüzü Arttırmak

1.Diğer insanların size yardım edip harekete geçmelerini istiyorsanız, onların hem bilek gücünü hem de fikirlerini istemelisiniz.
2.Karşınızdakinin sizin sorununuzun onun da sorunu olduğunu anlamasını sağlayın.
3.Çoğulcu yönetim prensibini kullanırken, takımdaki her oyuncuya takım nasıl çalışması gerektiği konusunda söz hakkı verin.
4.Birinin size bir lütufta bulunmasını istediğinizde onu takımınızın bir bireyi haline getirin.
5.Kendi beyin takımınızı kurun ve diğer insanların fikir, tavsiye örneklerinden yararlanın.
6.Tavsiye istediğinizde gerçekten tavsiye istediğinizden emin olun.

İnsanları İncitmeden Eleştirmek

1.Eleştiri mutlaka gizlilik içinde yapılmalı.
2.Eleştiriye nazik bir söz veya komplimandan sonra başlayın.
3.Eleştiriyi kişisel olmaktan uzak tutun.
4.Yanıt almayı sağlayın.
5.İşbirliği emretmeyin, işbirliği talep edin.
6. Bir suça bir eleştiri.
7. Kapanışı dostça yapın.